Wat is beeldende therapie?

De beelden laten spreken…

Vaktherapie Beeldend gaat over cliënten die worstelen met problemen en middels beeldend werk op zoek gaan naar antwoorden. Het biedt hulp, geeft ordening en overzicht. Je wordt ‘aan de hand genomen’ om op je eigen manier vorm te geven aan het beeldend werk. Jezelf toestaan om de betekenis van je werk te doorleven en tot woorden te komen waarin je jezelf herkent. Je hoeft geen kunstenaar te zijn om jezelf beeldend te uiten. Het is van jou en zonder (en met) woorden volg je je eigen pad. Het geheel vormt een rode draad binnen de spannende, moeilijke maar mooie stappen die je maakt.
Het wil even niet meer. Mijn gevoel blokkeert. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Hoe dan ook, er rust een zware last op je schouders en je wilt ervan af.

Vaktherapie Beeldend is een specialistische vorm van hulpverlenen en werkt met ervaringsgerichte beeldende oefeningen. Het helpt om gevoelens behorend bij een klacht of een probleem te leren verwerken en/of makkelijker te accepteren. De nadruk ligt op het voelen en doen. De beelden spreken voor zich! Het terugkijken naar de ontstane werkstukken geeft een nieuwe herinnering, met een andere en rijkere ervaring. Bekijk voorbeeldwerken.

Bijzonder aan Vaktherapie Beeldend is dat het concreet is. Je kunt het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel cliënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert je met patronen in denken, voelen en handelen en een relatief veilige situatie.

WORDT HET TIJD OM ER AANDACHT AAN TE GEVEN? IK HELP JE GRAAG VERDER

Ervaring

Ik ben geregistreerd Vaktherapeut met meer dan 25 jaar werkervaring. Ik heb gewerkt met individuele behandelingen en met groepsbehandelingen binnen diverse psychiatrische settings. Meer weten?

aanraken