Verlichting bij rouw / verlies: ooit was er kleur in mijn leven, nu is alles anders want er is zoveel gemis.

Je gaat naar de dokter. Je hebt een leeg gevoel in je maag, ervaart benauwdheid, je merkt dat je overgevoelig bent voor geluid. Je hebt gebrek aan energie, je kunt je niet concentreren. Alles bij elkaar kun je het geheel niet meer overzien, je ervaart een chaos. Hoe moet dit verder? Hoe kom je hier ooit weer uit.

Je zoekt ondersteuning omdat je iemand mist die er niet meer is, je ervaart steeds weer die leegte, je hebt huilbuien, bent boos, eigenlijk ervaar je een mengeling van allerlei gedachten en emoties. Ook een echtscheiding en verlies van werk valt onder rouw.

Een rouwproces

Je leven ging goed en toen gebeurde het onbegrijpelijke. Er wordt een keten in werking gezet alsof je in een andere wereld terecht gekomen bent. Je klapt dicht of je bent prikkelbaar, boos. Het kan iets kleins of groots zijn dat de druppel is. Er borrelt van alles vanbinnen wat naar boven komt en dat maakt dat je in de alarmfase terecht bent gekomen. Je geest en je lichaam willen je wat vertellen en hoe meer je ervan wegloopt hoe sterker het alarm wordt dat je er iets mee moet.

'Vertrouw erop dat de pijn zachter wordt als je de tijd neemt om geduldig en mild met je gevoelens van rouw om probeert te gaan.'

In het geval van verlies van een dierbare kan het alarm van alles zijn en het is niet de bedoeling dat je de relatie met de overledene opgeeft; je kan de overledene, die zo’n belangrijke plaats innam, uiteraard niet vergeten; je kan zijn /haar beeld niet naar de achtergrond verplaatsen. Het is de bedoeling dat je een geschikte plaats voor de overlevende vindt in je emotionele leven, een plaats die het mogelijk maakt om op een zinvolle manier verder te leven.

Deze principes gelden ook voor het verlichten van verlies van een echtscheiding of verlies van werk je hoeft hier niet overheen te stappen. We gaan samen zoeken naar een manier waarop het recht doet aan de emoties die erbij horen en een plek krijgt waardoor je verder kunt leven.

DURF OVER HET GEMIS TE PRATEN, LAAT WETEN WAT ER IN JE OMGAAT.

Wat kan ik tegenkomen bij rouw- en verliesverwerking?

 • Alleen-zijn met verdriet, leegte, neerslachtigheid, nergens zin in hebben.
 • Schuldgevoelens: had ik meer moeten doen, kon ik het voorkomen?
 • Verhoogde alertheid en rusteloos of juist verwardheid en traag denken.
 • Veel dromen, of menen de overledene weer te zien, te horen of te voelen.
 • Minder vertrouwen hebben in jezelf, de wereld of de toekomst.

Behandeling van rouw- en verliesverwerking

Rouw kan omschreven worden als het proces dat zich voltrekt na een verlies. Dit verlies van een dierbaar persoon, een echtscheiding of verlies van werk veroorzaakt veel uiteenlopende, ingewikkelde reacties. Ze kunnen tot uiting komen in: gevoelens, fysieke reacties, gedachten en gedrag.

Samen met jou wil ik meebewegen en onderzoeken wat voor jou ondersteunend is in je verwerking en wat heeft gemaakt dat je nu zo reageert. Samen erkennen dat dit een mix aan emoties geeft.

Rouwprocessen zijn zeer divers en het is moeilijk om normale rouw af te grenzen van gecompliceerde rouw. Bij de ene zullen er meer heftige reacties optreden dan bij de andere. Hoe je reageert is niet uniek, op welke manier je ermee omgaat wel. Daarom werk ik één op één. Ik wil samen met jou naar je klachten kijken, ze serieus nemen. Door mijn ervaring kan ik de volgende stap zien en ga ik je helpen.

Beeldende therapie kan ook goed samen met bijvoorbeeld een behandeling bij psycholoog/psychiater, huisarts, bewegings- dan wel psychomotore therapeut, muziektherapeut en andere behandelaren.

Hoe helpt Vaktherapie Beeldend bij rouw- en verliesverwerking

Vaktherapie Beeldend kan je helpen om beelden te maken waar woorden tekortschieten. Je krijgt op een veilige manier inzicht in patronen rondom je denken, voelen en handelen. Bij de beeldende therapie oefen je om de taal van je gevoel uit te beelden en er woorden aan te geven. Zo gaan we:

 • Een handafdruk maken. In de handpalm op symbolische wijze een object/iets bijzonders tekenen wat je koestert rondom het verlies.
 • Een herinneringsmonument uitbeelden, iets wat voor jou een bijzondere plek in je hart mag blijven.
 • Schilderingen maken over dierbare herinneringen misschien wel aangrijpende gebeurtenissen om jouw gevoelens van rouw te verbeelden en verwoorden.
 • Foto’s, gedichten en mogelijk kleding verzamelen en daar naar behoefte een eigen collage van maken.

Ik werk graag één op één zodat ik alle tijd en aandacht heb voor jouw verhaal. Daarvoor bedenk ik passende oefeningen. De verwerking van het verlies gaat geleidelijk aan en kan anders beleefd worden. Zo zal het rouwen niet meer je totale leven beheersen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen kunnen zijn: troost, afscheid nemen, de gebeurtenis, dierbare herinneringen, verwarrende/ onzekere gevoelens, relatie met de omgeving en de toekomst.

Voorbeeldoefeningen bij rouw- en verliesverwerking

Wat kun je bij Vaktherapie Beeldend verwachten? Hoe ziet een behandeling eruit? In de oefeningen werk ik met verschillende soorten materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld tekenen, schilderen, klei, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. Daarnaast gebruik ik vormen zoals Mindfulness training en Re-Attach therapie.

Laat een bol groeien. Hoe ziet deze eruit? 

Mijn droom

Beeld een contrast uit rondom ik en de ander

Angst en wens

Maak direct een afspraak voor een intakegesprek

 • Geen wachtlijst
 • Vaak vergoed door de verzekeraar 
 • Eén op één