Ik wil samenwerken

Klavertje4 in Beeld werkt graag samen met collega’s uit de omgeving zoals psychologen en psychotherapeuten. We kunnen elkaar ondersteunen in de diagnostiek, behandeling en nazorg van cliënten en samenwerken door te zoeken naar gepaste oplossingen bij hulpvragen.

Beeldende therapie biedt een expressieve ingang voor het zichtbaar maken van bewuste en onbewuste gedachten, gevoelens en gedragingen. Het beeldend werken stimuleert het creatieve vermogen en werkt ego versterkend. Door de tastbaarheid van het beeld wordt het probleem bespreek- en behandelbaar.

De combinatie van verbale therapie (o.a. cognitieve therapie of EMDR) en ervaringsgericht behandelen, blijkt zeer effectief. Men kan worden uitgedaagd om te praten en denken over de klachten, in combinatie met het gewaarworden wat er op fysiek en emotioneel niveau gebeurt. Het geeft een prikkel om na te denken hoe bepaalde zaken bij hen werken en wat ze kunnen doen om dat te veranderen.

Door multidisciplinaire behandeling wordt de client vanuit verschillende invalshoeken gestimuleerd om in beweging te komen en dat werkt!

PERSOONLIJK OVERLEGGEN OVER SAMENWERKEN?

Ervaring met eerdere samenwerking

Klavertje 4 in Beeld heeft samengewerkt met specialistische zorginstellingen. Onder andere bij Veerkracht Zorg, waar medisch specialistische zorg wordt geboden aan clienten met meervoudige problematiek, somatische onverklaarde lichamelijke klachten.

Hiernaast heeft Klavertje 4 in Beeld gewerkt binnen de diverse instellingen GGZ, GGMD, en de PAAZ van twee Psychiatrische ziekenhuizen. Hierbij heb ik cliënten ondersteund met angst- en stemmingsstoornissen, posttraumatische stress-stoornissen, ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autismespectrum stoornissen), tinnitus-problematiek en cliënten met epilepsie.