Emotionele verlichting bij & na kanker: mobiliseren van je innerlijke krachten

Je gaat naar de dokter om ondersteuning te krijgen, want je leven staat op zijn kop. Het ene moment sta je midden in het leven en het andere moment word je plotseling geconfronteerd met de diagnose kanker. Het voelt als een rollercaster. Alles wat vanzelfsprekend was, is dat niet langer. Je veiligheid en zekerheid zijn aangetast. Je vraagt je af of je het gaat overleven, je voelt vrees en ook weer veel hoop, je hebt een leeg gevoelen ervaart mogelijk benauwdheid. Je zit in je hoofd door alles wat je meemaakt.                  

Of je zit midden in het traject en de medische behandelingen zijn veeleisend, met soms weinig adempauze en weinig tijd voor reflectie. Voor wie het heeft of had, het is een ingrijpende gebeurtenis, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naaste omgeving. Alles bij elkaar kun je het geheel soms niet meer overzien, je ervaart een vacuüm. Hoe moet dit verder? Hoe kom je hier ooit weer uit.

Of de behandeling is afgerond en je draagt de diagnose kanker niet langer met je mee. Maar toch ervaar je de impact van het hebben van kanker in je lijf nog elke dag. Het heeft je leven veranderd en nu moet je weer verder? Kan ik mijn lichaam nog vertrouwen?

Een rouwproces

Je leven ging goed en toen gebeurde het onbegrijpelijke. Er wordt een keten in werking gezet alsof je in een andere wereld terecht gekomen bent, je krijgt de diagnose kanker. Hoe verwerk je het plotselinge besef van kwetsbaarheid en sterfelijkheid. Je klapt dicht of je bent prikkelbaar en boos. Er borrelt van alles vanbinnen wat naar boven komt, hoe meer je ervan wegloopt hoe sterker het alarm wordt dat je er iets mee moet.

'Open je hart voor alles wat je voelt: je pijn, je gemis, je onrust, je woede, je spijt…Mogelijk kun (dan) je ook weer openstaan voor het moment dat geluk en liefde zich weer aandienen'.

In het geval van de diagnose kanker is er geen specifiek recept hoe je moet handelen, iedere persoon beleeft het ziek zijn en de gevolgen ervan op een eigen manier. En dat geldt ook voor de verwerking. Het is de bedoeling dat je er een geschikte plaats voor in je leven krijgt, een plaats die het mogelijk maakt om op een zinvolle manier verder te leven.

DURF ZELF OVER DE IMPACT TE PRATEN, WACHT NIET OP EEN VRAAG DIE MISSCHIEN NIET GESTELD WORDT. BEGIN ER ZELF OVER.

Wat kan ik tegenkomen bij de relatie van kanker?

 • Verbijstering, paniek, machteloosheid, angst, woede, verdriet.
 • Schuldgevoelens: had ik het kunnen voorkomen?
 • Verhoogde alertheid & rusteloosheid of juist vermoeidheid & traag denken.
 • Onrust, schrik, hoe gaat dit verder?
 • Minder vertrouwen hebben in je lijf, jezelf, het nu en de toekomst.

Verwerking rondom kanker

De diagnose zet een keten in werking die veel uiteenlopende, ingewikkelde reacties bij jezelf en je omgeving oproepen. Ze kunnen tot uiting komen in: gevoelens, fysieke reacties, gedachten en gedrag.

Samen met jou wil ik meebewegen en onderzoeken wat voor jou ondersteunend is in je verwerking en wat heeft gemaakt dat je nu zo reageert. Samen erkennen dat dit een mix aan emoties geeft. Beeldende therapie spreekt het onderbewuste aan waardoor je contact kunt maken met dat wat er diep van binnen leeft. Uiting geven aan wensen en gevoelens. Maar ook afleiding vinden die de grote zorgen van alle dag dragelijker maken.

Hoe je reageert is niet uniek, op welke manier je ermee omgaat wel. Daarom werk ik één op één. Ik wil samen met jou je leven op dit moment bekijken, en alle aspecten die daarbij horen. Door mijn ervaring kan ik de volgende stap zien en ga ik je helpen.

Beeldende therapie kan ook goed samen met bijvoorbeeld een behandeling bij psycholoog, huisarts, muziek-, bewegings- of fysiotherapeut en andere behandelaren.

Hoe helpt Vaktherapie Beeldend bij de verlichting van kanker

Vaktherapie Beeldend kan je helpen om beelden te maken waar woorden tekortschieten. Bij de beeldende therapie oefen je om de taal van je gevoel uit te beelden en er woorden aan te geven. Zo gaan we:

 • Drie beelden maken van drie periodes in je leven: toen, nu en je verlangen en verwachtingen over later. Om inzicht te krijgen in hoe je nu in het leven staat en wat je nodig hebt.
 • Een handafdruk maken. In de handpalm op symbolische wijze een object/iets bijzonders tekenen wat je koestert en je een houvast kan geven.
 • Een plek uitbeelden waar je innerlijke rust kunt ervaren en bij kunt tanken, die er helemaal voor jou is en waar je met niemand rekening hoeft te houden.
 • Schildering of beeldje maken van een dier of wezen dat jou bij kan staan en een plekje krijgt om naar te kijken om jouw gevoelens te ondersteunen.

Ik werk graag één op één zodat ik alle tijd en aandacht heb voor jouw verhaal. Daarvoor bedenk ik passende oefeningen. De verlichting of verzachtende steun bij het lijden en de verrijkende weg naar verdieping en zingeving gaat geleidelijk aan en kan voor eenieder anders beleefd worden. Het accent ligt op het verbeelden, je eigen creatieve expressie en de verwerking, het verdragen. Zo zal je mogelijk andere waardes in je leven ontdekken.

Ik wil van betekenis zijn voor mensen waarbij kanker in beeld is of is geweest en behoefte hebben aan verwerking of een uitlaatklep. Verbeelding gaan benutten om draagkracht te versterken en je veerkracht aan te boren in moeilijke tijden tijdens en na het proces van herstel.

Voorbeeldoefeningen bij kanker

Wat kun je bij Vaktherapie Beeldend verwachten? Hoe ziet een behandeling eruit? In de oefeningen werk ik met verschillende soorten materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld tekenen, schilderen, klei, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. Daarnaast gebruik ik vormen zoals Mindfulness training en Re-Attach therapie.

Maak van klei een eigen holletje waarin je je veilig voelt en rust ervaart

Veiligheid opzoeken

Maak een schildering waarin je aangeeft wat er in je omgaat

De pijn voorbij

Maak direct een afspraak voor een intakegesprek

 • Geen wachtlijst
 • Vaak vergoed door de verzekeraar 
 • Eén op één